Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky používání web stránky, právní informace pro návštěvníky web stránky

Technickým provozovatelem webstránky SMSpůjčka.top (www.smspujcka.top) je společnost GNIKING s.r.o., IČ: 06526217, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283659.

Společnost GNIKING s.r.o. jako technický provozovatel web stránky není poskytovatelem ani zprostředkovatelem půjček nebo jiných finančních nebo pojistných produktů umístěných na webstránce.

Informace uvedené na této webstránce mají informační a nezávazný charakter, společnost GNIKING s.r.o. negarantuje aktuálnost, dostupnost a získání půjček nebo jiných finančních nebo pojistných produktů pro návštěvníka webstránky.

Marketingové informace na webstránce nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy.

Webstránka není určena návštěvníkům webstránky pro jakoukoliv jejich přímou či nepřímou výdělečnou
nebo komerční činnost v oblasti finančních nebo pojistných produktů.

Webová stránka uživatelům umožňuje přímý kontakt na poskytovatele půjčky formou odkazu.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel provozem webové stránky  nejedná jménem a na účet třetích osob (poskytovatelů nebo zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru, ani jménem a na účet spotřebitelů).

Ochrana osobních údajů

  • Provozovatel je registrován jako správce osobních údajů pod registračním číslem 00076215 na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Uživatel dává užitím webu souhlas se zpracováním osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).
  • Podrobné údaje o zpracování naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Ukládání cookies

V případě, že má subjekt ve svém koncovém zařízení povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na příslušných internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. Zároveň umožňujeme vybraným subjektům, umístění jejich cookies na našich internetových stránkách.

Odmítnutí používání souborů cookies

  • Používání souborů cookies je možné nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve svém výchozím nastavení. Lze je pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.